Last Updated: Sunday, April 8, 2012

Recent Natural Disasters In Albania-Fatkeqësitë Shqipëria Natyrore


”Albania_google_satellite_map_recent_natural_disasters_in_albania_Fatkeqësitë_Shqipëria_Natyrore”
Recent Natural Disasters In Albania 
Fatkeqësitë e fundit natyrore në Shqipëri

This list contains all major natural disasters in Albania with detail report. 
Kjo listë përmban të gjitha fatkeqësive të mëdha natyrore në Shqipëri me raport të detajuar.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
E fatkeqësive më të fundit natyrore janë në krye të listës.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Temat:, Tërmeti, Flood shpërthim vullkanik, cunamit, Zjarri, thatësira, stuhi breshëri, Vala e të nxehtit, Uragani, Epidemia, uria, Lahar, shpërthim Limnic, balta ndërtoi, Ndizet diellore dhe fatkeqësitë e tjera.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.
Shënim: fatkeqësi këtu, përfshin vetëm që janë botuar në këtë blog.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report


Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report), twitter (Disaster_Update) and Google +(Disaster Report)

 

Natural Disasters In Albania 2014

Natural Disasters In Albania 2013

Natural Disasters In Albania 2012