Last Updated: Tuesday, April 10, 2012

Recent Natural Disasters In Czech Republic-Česká republika Přírodní katastrofy


”Czech_Republic_google_satellite-map_recent_natural_disasters_in_czech_republic_Nedávné_přírodní_katastrofy_v_České republice”
Recent Natural Disasters In Czech Republic
Nedávné přírodní katastrofy v České republice

This list contains all major natural disasters in Czech Republic with detail report. 
Tento seznam obsahuje všechny významné přírodní katastrofy v České republice s detailní zprávě.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
Nejvíce nedávné přírodní katastrofy jsou v horní části seznamu.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Témata: zemětřesení, povodně, sopečné erupce, tornáda, sucho, krupobití, epidemie, hladomor, Limnic erupce, sluneční erupce a jiných katastrof.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.
Poznámka: katastrofa zde obsahuje pouze které jsou zveřejněny v tomto blogu.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report


Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report), twitter (Disaster_Update) and Google +(Disaster Report)


Natural Disasters In Czech Republic 2014
Natural Disasters In Czech Republic 2013

Natural Disasters In Czech Republic 2012