Last Updated: Tuesday, April 10, 2012

Recent Natural Disasters In Estonia-Eesti viimase aja loodusõnnetustes


”Estonia_recent_natural_disasters_recent_natural_disasters_in_estonia_Hiljutised_loodusõnnetused_Eestis”
Recent Natural Disasters In Estonia 
Hiljutised loodusõnnetused Eestis

This list contains all major natural disasters in Estonia with detail report. 
See nimekiri sisaldab kõiki suurte loodusõnnetuste Eestis üksikasjalikult aruandes.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
Viimane looduskatastroofid on ülaosas nimekirja.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Teemad: maavärin, üleujutus, vulkaanipurse, põud, kuumalaine, epideemia, nälja, Limnic purse ja muid katastroofe.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.
Märkus: katastroofi siin, sisaldab vaid mis avaldatakse selles blogis.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report


Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report), twitter (Disaster_Update) and Google +(Disaster Report)
Natural Disasters In Estonia 2014

Natural Disasters In Estonia 2013

Natural Disasters In Estonia 2012