Last Updated: Saturday, April 13, 2013

Recent Natural Disasters In Slovakia-Nedávnymi prírodnými katastrofami slovenský


Slovakia_google_mapRecent Natural Disasters In Slovakia 
Nedávnymi prírodnými katastrofami slovenský

This list contains all major natural disasters in Slovakia with detail report. 
Tento zoznam obsahuje všetky významné prírodné katastrofy na slovenský detail správy.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
Medzi nedávne prírodné katastrofy sú v hornej časti zoznamu.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Témy: zemetrasenia, záplavy, sopečné výbuchy, Tornado, tsunami, Wildfire, sucho, krupobitie, Heat Wave, Hurricane, epidémie, hladomor, Lahar, sladkovodné Eruption, mudflow, Slnečné erupcie a ďalšie katastrofy.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report


Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report), twitter (Disaster_Update) and Google +(Disaster Report)


Natural Disasters In Slovakia 2013

Natural Disasters In Slovakia 2012